overlegscheidingsadvocaat / mediator / coach samengestelde gezinnen

Mediation

Mediation

Mediation is nadrukkelijk een traject van jou en jouw partner. Jullie nemen samen in goed overleg beslissingen over jullie scheiding, zonder dat een rechter daar inhoudelijk uitspraak hoeft te doen. Dat bespaart tijd en kosten, nog los van de negatieve emoties die een vechtscheiding met zich meebrengt. Transparant, eerlijk en alle aandacht voor emoties: je hebt goede redenen om bij een scheiding het pad van bemiddeling – oftewel mediation – in te slaan.

Bij mediation staat respect naar elkaar toe voorop. Precies zoals dat ook geldt voor een overlegscheiding, al behartig ik in dat geval alleen de belangen van één van jullie. Bij mediation doe ik dat voor jullie allebei. We gaan met z’n drieën om tafel, waarbij ik als neutraal deskundige het belang van jullie allebei voor ogen houd. En daarmee ook het belang van jullie kinderen, mochten die in het spel zijn.

Wel of geen mediation?

Welke vorm van samen scheiden is voor jullie het beste? Overlegscheiding of mediation? Uiteindelijk hangt jullie keuze af van veel factoren. Wel of geen kinderen, de zorgverdeling, de omvang van financiële belangen: het speelt allemaal mee. Zoals dat ook geldt voor een mogelijk verschil in kennis en/of verwerking en de noodzaak om andere deskundigen in te schakelen. Vertel mij over jullie situatie. Samen komen we tot de beste keuze.

Scheiden is ingrijpend. Ongeacht via welke weg je dat doet. Toch helpt juist mediation jullie samen inzicht te krijgen in elkaars belangen en wensen. We gaan voor herstel en verbetering van communicatie, gericht op de toekomst. Samen sluiten jullie een waardevol hoofdstuk van jullie leven af. En samen stellen jullie elkaar in staat zo goed mogelijk een nieuwe fase in te gaan.

Second opinion

Je wilt je scheiding goed regelen. Dus weet je graag zeker dat alles wat wordt vastgelegd ook klopt én past bij jouw specifieke situatie. Toch komt het nog maar al te vaak voor dat mediators dat maatwerk niet bieden. Het traject wat je dan in eerste instantie samen inging, loopt dan al snel uit op frustratie en twijfel. Is dit ook bij jou het geval? Neem contact met me op. Ik geef je met een second opinion uitgebreid advies en vertel je wat klopt, nog mist of toch écht moet worden aangepast. Voor jou een geruststellend idee.

Overige specialismen

Coaching samengestelde gezinnen

Internationaal

Overlegscheiding

Overlegscheiding